LUBUSKI KLASTER PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TURYSTYKI

Powstał 2 czerwca 2015 roku z połączenia Lubuskiego Klastra Turystycznego utworzonego 2 października 2013 roku i Klastra Przedsiębiorczości i Edukacji utworzonego 2 kwietnia 2014 roku. Powołanie Klastra poprzedziły roczne spotkania Zespołu Partycypacyjnego pracującego nad programem wspierania przedsiębiorczości dla Powiatu Świebodzińskiego wspieranego projektem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego pod nazwą „Decydujmy Razem”.
Wᅠ Lubuskim Klastrze Przedsiębiorczości i Turystyki najwyższą władzą jest Rada Klastra, pracą której kieruje jej Przewodniczący. Za koordynację prac 20 podmiotów odpowiada Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna ŚWIEBODA zᅠ siedzibą w Lubrzy przy OW MARTINEZ przy ul. Klasztornej Najwyższą władzę wᅠStowarzyszeniu sprawuje Walne Zebranie Członków, reprezentowane przez Zarząd. Klaster i Stowarzyszenie posiadają w Świebodzinie przy ul. Okrężnej 3 własne sale konferencyjne i Biura, co ułatwia spotkania członków Klastra. Spotykamy się również podczas wyjazdów technicznych oraz promocyjnych, natomiast informacjami wymieniamy się za pośrednictwem poczty elektronicznej i przy networkingowych śnidaniach bizesowych.
Wykorzystując przewagę naszego regionu, którymi są: bliskość granicy, bardzo dobra infrastruktura transportowa, wielki potencjał przyrodniczy, naukowy, turystyczny oraz potencjał ludzki, jesteśmy przekonania, że Lubuski Klaster Przedsiębiorczości i Turystyki, przyczyni się do wypromowania nowej marki oraz nowych produktów, związanych z przedsiębiorczością, turystyką i edukacją zawodową. Zwiększenie konkurencyjności, innowacyjności oraz działalności promocyjnej poprzez stworzenie sieci współpracy na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i nowoczesnych technologii oraz wzrostu poziomu edukacji zawodowej jest podstawowym celem Klastra. Klaster tworzą prężne nowoczesne Firmy, współdziałające z sektorem naukowo badawczym oraz organami administracji. Naszą siłą są wzajemne powiązania, zbieżne cele i wspólne działania, które sobie wspólnie wyznaczyliśmy.
Nasza Umowa Partnerska pozwalana na łączenie się uczestników Klastra w konsorcja i wyznaczenie jego liderów. Po połączeniu podmiotów Klastra w konsorcja będziemy mogli m.in. realizować projekty wspierane przez program rozwoju przedsiębiorstw do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki uchwalony przez Radę Ministrów. Formuła Klastra jest otwarta i z czasem oczekujemy na znaczne zwiększenie liczby członków. Przystąpienie do Klastra nowego Członka wymaga zaakceptowania przez niego celów i zasad działania Klastra zawartych w Umowie Partnerskiej. Deklaracja przystąpienia do Klastra i Umowa w załączniku.

Patronem Honorowym Klastra jest Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego

Naszymi partnerami są:

Starostwo Powiatowe w Świebodzinie

Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Zielonej Górze

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Świebodzinie

Powiatowy Zespół Szkół Technicznych i Zawodowych

Gmina Świebodzin

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie

UNIVERSAL Dariusz Goc

PHU TAXA Zakład Gazowniczy Płomyk Jarosław Wendorff

PW SANWOJ Rafał Wojtkiewicz

NEGOTIUM CONSULENS Sylwia Kowalik

FUH INSTEL, Stefan Tomczak

BEMA S.C. Beata Studzińska

CONNECTIONPOINT Sp. z o.o., Marcin Jabłoński

SKLEP ALEKSANDRA Adela Sokołowska

HORYZONT TV Słubice Andrzej Lichuta

TABACO Norbert Bałenkowski

BIURO PODRÓŻY OCEANIC s.c. Mariola Łuka

NOWY DWOREK OW Tomasz Bińczycki

ZAKŁAD PROMOWANIA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO ZWIĄZKU PRZEMYSŁU BUDOWLANEGO BERLINA I BRANDENBURGII

Do pobrania: