Władze izby

Prezes Izby:
Krzystof Hnat

Członkowie Rady:
Krzysztof Hnat
Bolesław Adamik
Stefan Tomczak
Roman Greszczyk
Franciszek Trocholepszy
Andrzej Antczak
Marian Pietrzak
Józef Krajewski
Krzysztof Gorajewski

Komisja Rewizyjna:
Marian Różycki
Eugeniusz Ślawski
Justyna Pielichowska