Nazwa projektu: Projekt obejmuje swoim zakresem następujące szkoły zawodowe i jednostki działające na terenie Miasta Zielona Góra: 1 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 „Budowlanka” w Zielonej Górze 2 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 3 „Ekonomik” w Zielonej Górze 3 Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze 4 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Elektronik” w Zielonej Górze 5 Zespół Szkół Technicznych im. Mikołaja Kopernika w Zielonej Górze 6 Zespół Szkół Specjalnych nr 1 w Zielonej Górze – Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna 7 Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości – Partner 1 8 Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Sp. z o.o.- Partner 2 9 Aeroklub Ziemi Lubuskiej – Partner 3. W ramach projektu zrealizowane zostanie: A. Modernizacja istniejącej infrastruktury: 1. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 3 „Ekonomik” w Zielonej Górze, 2. Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze, 3. Zespół Szkół Specjalnych nr 1 w Zielonej…

Czytaj dalej

2/2