Oświata

Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Zielonej Górze serdecznie zaprasza wszystkich chętnych do odbycia kursu przygotowującego do egzaminu w danym zawodzie. O więcej informacji prosimy o kontakt z biurem Izby pod nr tel. 68 327 24 61 lub e-mail: biuro@izba.zgora.pl

Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Zielonej Górze serdecznie zaprasza wszystkich chętnych do odbycia kursu przygotowującego do egzaminu w danym zawodzie. O więcej informacji prosimy o kontakt z biurem Izby pod nr tel. 68 327 24 61 lub e-mail: biuro@izba.zgora.pl

Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Zielonej Górze serdecznie zaprasza wszystkich chętnych do odbycia kursu przygotowującego do egzaminu w danym zawodzie. O więcej informacji prosimy o kontakt z biurem Izby pod nr tel. 68 327 24 61 lub e-mail: biuro@izba.zgora.pl

Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Zielonej Górze serdecznie zaprasza wszystkich chętnych do odbycia kursu przygotowującego do egzaminu w danym zawodzie. O więcej informacji prosimy o kontakt z biurem Izby pod nr tel. 68 327 24 61 lub e-mail: biuro@izba.zgora.pl