Kontakt

Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości
w Zielonej Górze

ul. Reja 9, 65-076 Zielona Góra tel: (68) 327 24 61 lub (68) 325 63 96 fax: (68) 327 17 33 e-mail: biuro@izba.zgora.pl
Godziny urzędowania: 7:00 – 15:00
NIP: 929-10-78-329
REGON: 000450370

Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Zielonej Górze:

Dyrektor ds. Administracyjno-Informatycznych Izby:
Dariusz Wójcicki
Dyrektor ds. Administracyjno-Kadrowych Izby:

Ewa Hnat

tel: (68) 327 24 61

fax: (68) 327 17 33

e-mail: biuro@izba.zgora.pl

Wydział Oświaty:

Naczelnik Wydziału Oświaty i Kwalifikacji Zawodowych:
Robert Szwabowski
Z-ca naczelnika Wydziału Oświaty i Kwalifikacji Zawodowych:

Beata Kusiak

tel: (68) 327 24 61

e-mail: biuro@izba.zgora.pl

Lubuska Akademia Rzemiosła:

Dyrektor Lubuskiej Akademii Rzemiosła

Justyna Ławrynowicz

tel: (68) 327 24 61

e-mail: biuro@izba.zgora.pl