IZBA RZEMIEŚLNICZA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 
W ZIELONEJ GÓRZE

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości

w Sulechowie

ul. Armii Krajowej 94, 66-100 Sulechów

tel: 68 3852280, cechsulechow@neostrada.pl

 

Cech Rzemiosł Różnych w Sulechowie powstał 1 kwietnia 1957 roku. Zrzeszał 170-ciu członków różnych branż i specjalności.

Członkami pierwszego Zarządu byli:

Stanisław Bronś  - Starszy Cechu

Jan Grochowski  - Skarbnik

Stefan Szczepaniak  - Sekretarz

Kazimierz Wiechczyński  - Członek

Antoni Sobański  - Członek

Jan Borowczak  - Członek

Pierwszym Kierownikiem Biura Cechu był Serafin Seweryn

                   Dnia 2 września 1957 roku przy udziale władz Izby Rzemieślniczej w Zielonej Górze, władz miejscowych, zakładów pracy i mieszkańców Sulechowa – został ufundowany i wręczony sztandar dla naszego Cechu.

                   Jednym z pierwszych rzemieślników sulechowskich i długoletnim Kierownikiem Biura cechu był Jan Grochowski.

                   Działa jako związek 79 pracodawców, jako samorządna organizacja rzemiosła. Podstawowe zadania Cechu to nadzór nad przebiegiem przygotowania zawodowego młodocianych pracowników. Obecnie młodociani pracownicy szkolą się w 20 zawodach. Starszym Cechu od 12 czerwca 2018 r. jest Halina Walas, która zastąpiła długoletniego Starszego Cechu Mariana Różyckiego. Starszy Cechu kieruje Zarządem w składzie:

- Roman Greszczyk - Podstarszy Cechu

- Janusz Goliński - Sekretarz

- Bożena Paszyk - Skarbnik

- Marian Wojtkowiak - Członek

- Dorota Ciesielska - Członek

 

Biurem Cechu kieruje Dyrektor - Małgorzata Brychcy

 

Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Zielonej Górze 2015 ul. Reja 9, 65-076 Zielona Góra Telefon: (68) 327 24 61 , fax: (68) 327 17 33 e-mail: biuro@izba.zgora.pl