IZBA RZEMIEŚLNICZA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 
W ZIELONEJ GÓRZE

CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

W NOWEJ SOLI

ul. Muzealna 16 A, 67-100 Nowa Sól

tel: 68 387 35 14, cech.ns@gmail.com

 

           W pierwszych latach powojennych na terenie ówczesnego powiatu kożuchowskiego,
a dzisiejszego nowosolskiego, działało wiele cechów branżowych.

1 czerwca 1946 roku utworzono Cech Zbiorowy, który zrzeszał zakłady rzemieślnicze różnych zawodów.

           Dzięki wielkiemu zaangażowaniu rzemieślników w kwietniu 1952 roku została otwarta nowa siedziba, w której Cech prowadził działalność już pod zmienioną nazwa – Cech Rzemiosł Różnych w Nowej Soli.

         W latach 1970-1989 Cech Rzemiosł Różnych skupiał ponad 800 członków reprezentujących różne zawody. Zmiana w 1989 roku ustawy o prowadzeniu działalności gospodarczej i zniesienie w niektórych zawodach obowiązku przynależności do organizacji cechowych spowodowała stopniowy spadek liczby zrzeszonych w Cechu zakładów.

        Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Nowej Soli zrzesza dziś 85 członków reprezentujących 20 branż. Większość zrzeszonych zakładów szkoli uczniów przekazując swoją wiedzę zawodową ponad 300 podopiecznym. Corocznie w zakładach rzemieślniczych ok. 100 uczniów podejmuje praktyczną naukę zawodu, z których większość uzyskuje tytuł czeladnika.

         Kultywując tradycje, członkowie Cechu aktywnie włączają się w szereg akcji społecznych i kulturalnych. Biorą również aktywny udział w pracach Komisji Egzaminacyjnej Izby Rzemieślniczej.

Nowosolski Cech, aby sprostać wymaganiom ostatnich lat, zmienił w 2000 roku swoją dotychczasową nazwę na Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Nowej Soli dokonując zmiany w statucie, co automatycznie otworzyło drzwi dla wszystkich przedsiębiorców.  Jest instytucją, która służy nie tylko osobą zrzeszonym, ale jest otwarta także dla osób  nie zrzeszony. Cech udziela również pomocy prawnej w zakresie bhp i prawa pracy oraz w zakresie aktualnych przepisów dotyczącym szkolenia uczniów.

           Od marca 2000 roku siedziba Cechu mieści się w budynku przy ul. Muzealnej 16A w Nowej Soli, zakupionym i wyremontowanym dzięki ofiarności i zaangażowaniu członków.

 

Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Zielonej Górze 2015 ul. Reja 9, 65-076 Zielona Góra Telefon: (68) 327 24 61 , fax: (68) 327 17 33 e-mail: biuro@izba.zgora.pl