IZBA RZEMIEŚLNICZA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 
W ZIELONEJ GÓRZE

AKTUALNOŚCI

XXXV Ogólnopolska Pielgrzymka Rzemiosła Polskiego na Jasną Górę 
65 lecie izby 8:50 Zbiórka uczestników przy pierwszej stacji drogi krzyżowej na Wałach Jasnogórskich 9:00 Droga Krzyżowa na Wałach Jasnogórskich - Prowadzi ks. kan. Mariusz Kołodziej 10:00 Procesja formuje się przy figurze Matki Boskiej na placu Jasnogórskim 10:30 Wprowadzenie Starszyzny Cechowej i pocztów sztandarowych przez o. Stanisława Rudzińskiego OSPPE. Wręczenie dyplomów - uhonorowanie Mistrzów Rzemiosła, oraz uczniów przez Prezesa ZRP Jerzego Bartnika, Prezesa IRiP w Zielonej Górze Krzysztofa Hnata. 11:30 Msza Święta koncelebrowana przez Jego Ekscelencję Księdza Biskupa Adama Dyczkowskiego. Wręczanie najwyższych odznaczeń Za Zasługi w Rozwoju Rzemiosła Lubuskiego oraz Związku Rzemiosła Polskiego - Prezes ZRP Jerzy Bartnik, Prezes IRiP 
w Zielonej Górze Krzysztof Hnat. 13:30 Po Mszy Świętej przejście ze sztandarami przed Obraz Matki Bożej Częstochowskiej. ZAPRASZAMY RZEMIEŚLNIKÓW ORAZ SYMPATYKÓW RZEMIOSŁA!

ZAPRASZAMY

Na kurs pedagogiczny

dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

 

Zajęcia odbywają się od godz.15.00 w Izbie Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości

W Zielonej Górze ul. Reja 9 sala 13./II piętro.

Zajęcia w soboty odbywają się od godz. 9.30 j/w.

Więcej szczegółów w Biurze Izby lub pod nr tel. (68) 327 24 61 lub e-mail: biuro@izba.zgora.pl

Zapraszamy !!!

 

POBIERZ HARMONOGRAM

Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Zielonej Górze jako Partner Projektu "Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra - projekty realizowane poza formułą ZIT" nr RPLB.08.04.01-08-0022/16 składa Zapytania Ofertowe dotyczące wyposażenia pracowni dla Lubuskiej Akademii Rzemiosła.

 

 

Zapytania Ofertowe wraz z załącznikami znajdują się na stronie Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich

 

Oferty dotyczące poszczególnych Zapytań Ofertowych należy złożyć do 21 listopada 2017 r. do godz. 12:00 w Biurze Projektu

tj. Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Zielonej Górze przy ul. Reja 9, Sekretariat I piętro

 

Pytania i odpowiedzi dla Zapytania Ofertowego nr 2 znajdują się TUTAJ

 

 

Opis projektu "Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra - projekty realizowane poza formułą ZIT" znajduje się TUTAJ

 

 

 

 

 

 

Późnym popołudniem 26 października br. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę o rzemiośle. Wprowadzone w  dokumencie zmiany dostosowują rozwiązania prawne do dzisiejszych realiów i uwzględniają  potrzeby środowiska.

 

Najważniejsze zmiany w zapisach:

 

 

- przyjęcie definicji rzemieślnika. Dotychczas ustawa określała, czym jest rzemiosło, natomiast brakowało doprecyzowania, kim jest osoba zajmująca się rzemiosłem;

 

 

- poszerzenie członkostwa w cechach. Otóż w myśl nowych zapisów członkiem cechu może zostać małżonek rzemieślnika i zstępni o ile są powiązani z firmą prowadzoną przez rodziców bądź dziadków;

 

 

- wprowadzenie pojęcia członka wspierającego (może to być osoba prawna wykonująca działalność gospodarczą);

 

- wpisanie działalności gastronomicznej do rzemiosła. Powrót zawodu kucharza do rzemiosła;

 

 

- uaktualnienie samej definicji rzemiosła;

 

 

- zwiększenie limitu zatrudnienia w firmach rzemieślniczych do 250 pracowników;

 

 

- wprowadzenie do ustawy zapisu, że kształcenie zawodowe w rzemiośle odbywa się na zasadach kształcenia dualnego;

 

 

- zmiana zasady tworzenia izb i cechów. Cech może założyć 30 założycieli ( do tej pory było 10), a izbę może założyć 20 cechów, a nie 5 jak było do tej pory;

 

 

- organizacje rzemiosła uzyskały uprawnienia do zakładania i prowadzenia szkół zawodowych.

 

 

Podpisana ustawa, zodnie z obowiązującymi przepisami zostanie opublikowana w Dzienniku Ustaw, a nastepnie w 14 dni po ogłoszeniu wejdzie w życie.

 

Źródło: www.zrp.pl

Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Zielonej Górze 2015 ul. Reja 9, 65-076 Zielona Góra Telefon: (68) 327 24 61 , fax: (68) 327 17 33 e-mail: biuro@izba.zgora.pl