Izba Rzemieślnicza
w Zielonej Górze

Kształcimy w zawodach,
które dają stabilną pracę i rozwój

Aktualności

Realizowane projekty

Nazwa projektu: Projekt obejmuje swoim zakresem następujące szkoły zawodowe i jednostki działające na terenie Miasta Zielona Góra: 1 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 „Budowlanka” w Zielonej Górze 2…

Czytaj więcej
Archiwa

Lubuski Klaster Przedsiębiorczości i Turystyki

Powstał 2 czerwca 2015 roku z połączenia Lubuskiego Klastra Turystycznego utworzonego 2 października 2013 roku i Klastra Przedsiębiorczości i Edukacji utworzonego 2 kwietnia 2014 roku. Powołanie Klastra poprzedziły roczne spotkania Zespołu Partycypacyjnego pracującego nad programem wspierania przedsiębiorczości dla Powiatu Świebodzińskiego wspieranego projektem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego pod nazwą „Decydujmy Razem”. Wᅠ Lubuskim Klastrze Przedsiębiorczości i Turystyki najwyższą władzą jest Rada Klastra, pracą której kieruje jej Przewodniczący. Za koordynację prac 20 podmiotów odpowiada Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna ŚWIEBODA zᅠ siedzibą w Lubrzy przy OW MARTINEZ przy ul. Klasztornej